Povratak na 2019. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Александар Ракоњац, Сомбор – Кат.парц.бр.: 4132 К.О. Сомбор-1, која се налази у улици Вељка Петровића 13. у Сомбору (11.01. – 18.01.2019. године)

Званична интернет презентација