Povratak na Архива

2019. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Врањеш Уроша из Сомбора – кат.парц.бр. 5845 К.О. Сомбор-1 (22.03. – 29.03.2019.)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.7868/6 К.О. Сомбор-1 у улици Филипа Кљајића у Сомбору (15.03. – 22.03.2019.)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.7990/23 К.О. Сомбор-1 у улици ЈНА у Сомбору (15.03. – 22.03.2019.)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: ЛАЦКО ЗОЛТАНА из Светозара Милетића – кат.парц.бр.: 650 и 651 К.О. Светозар Милетић (15.03. – 22.03.2019.)

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2018 годину- 2 круг

Преузми Формулар за пријављивање Формулар за поврат депозита Захтев за обилазак терена Преглед груписаних јавних надметања Правила о поступку спровођења јавног надметања Извод из правилника о раду комисије Мапе

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени (14.02.2019.)

Преузми Захтев за пријаву Захтев за повраћај депозита Шифрарник Правила комисије за јавно надметање

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „CERENA TRADE“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 9452/1, 9452/3, 9478/3 И 9478/5 К.О. Сомбор-1 (08.03. – 15.03.2019.)

Преузми

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Дом ученика средњих школа из Сомбора – 7553/1 К.О. Сомбор-1 (01. – 08.02.2019.)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Српска Православна црквена општина Кљајићево – Кат.парц.бр.: 448/1 К.О. Кљајићево (01. – 08.02.2019.)

Оглас за евидентирање деце за упис у основну школу (04.02. – 18.02.2019.)

Hírdetményt adott ki az iskolaköteles gyermekek nyilvántartásba vételéről (04.02. – 18.02.2019.)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Александар Ракоњац, Сомбор – Кат.парц.бр.: 4132 К.О. Сомбор-1, која се налази у улици Вељка Петровића 13. у Сомбору (11.01. – 18.01.2019. године)

Преузми
Званична интернет презентација