Povratak na Архива

2019. година

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину

Преузми текст огласа Формулар за пријављивање Формулар за поврат депозита Захтев за обилазак терена Преглед груписаних јавних надметања Изјава – инвестиционо улагање Извод из правилника Мапе

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени

Преузми текст огласа Правилник о поступку спровођења јавног надметања за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Бошко Кецман из Кљајићева, Првомајска бр.20 – Кат.парц.бр.: 3493 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Петра Драпшина 7 (08.11. – 15.11.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „ŠULEX“ д.о.о. Сомбор, Карађорђева 34-38 – Кат.парц.бр.: 2582/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Солунских бораца (18.10. – 25.10.2019.)

Преузми текст јавног огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „L DECOR“ Сомбор, Трг Републике 1. – Кат.парц.бр.: 2096/1 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Војвођанска 67. (11.10. – 18.10.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша 1. – Кат.парц.бр.: 10212 и 10223 К.О. Сомбор-1 налазе се у Сомбору, ул. Венац Војводе Степе Степановића и Венац Војводе Петра Бојовића. (04.10. – 11.10.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Зоран Данојевић из Сомбора, Георги Димитрова 24. – кат.парц.бр.: 922 К.О. Сомбор-1 се налази у Сомбору, ул.Милоша Обилића 88. (04.10. – 11.10.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Термовод“ за трговину на велико и мало ДОО Сомбор – кат.парц.бр.: 8510 К.О. Сомбор-1 се налази у Сомбору, ул.Дубровачка 28 (13.09.-.20.09.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „APPLE WORLD“ д.о.о. Риђица, Прве плантаже бб – кат.парц.бр.: 2285/1 К.О. Риђица се налази у Риђици, ул.Прве плантаже бб (16.08. – 23.08.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Владислав Лукић из Сомбора, Војничка 25 – кат.парц.бр.: 7465 и 7466 К.О. Сомбор-1 се налазе у Војничкој улици бр. 21. у Сомбору (26.07. – 02.08.2019.)

Преузми текст Огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СОМБОЛЕД“ д.о.о. за производњу и прераду млека Сомбор – кат.парц.бр.: 178 К.О. Сомбор-1 се налази у улици Гаковачки пут бб у Сомбору (05.07 – 12.07.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „MIDBAU“ д.о.о. Апатин – кат.парц.бр.: 6278 К.О. Сомбор-1 се налази у улици Раде Кончара 17. у Сомбору (05.07 – 12.07.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Драган Лукић из Сомбора – кат.парц.бр.: 3514 и 3515 К.О. Сомбор-1 се налазе у улици ХII Војвођанске ударне бригаде у Сомбору (05.07 – 12.07.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Раковић Томислав из Сомбора – кат.парц.бр. 3698 К.О. Сомбор-1 се налази у Ваљевској улици у Сомбору (21.06. – 28.06.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „HOLLO COMPANY“ д.о.о. Дорослово – кат.парц.бр. 468 и 469 К.О. Сомбор-1 – парцеле се налазе у Дорослову у Змај Јовиној улици (14.06. – 21.06.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Јавни оглас за отуђење објеката изграђених на катастарској парцели број 506 К.О. Бездан

Преузми оглас

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „EBM PAPST“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр. 589/7 и 595 К.О. Сомбор-1 – парцеле се налазе у Сомбору у улици Коњовићева број 78 (24.05. – 31.05.2019.)

Преузми оглас Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Новоградња“ д.о.о. из Београд – кат.парц.бр. 6193 К.О. Сомбор-1 (10.05. – 17.05.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Драгана Максимовића из Сомбора – кат.парц.бр. 3572 К.О. Сомбор-1 (26.04. – 03.05.2019.)

Преузми текст огласа Урбанистички пројекат

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Шупица Слободана из Кљајићева – кат.парц.бр. 5260 К.О. Сомбор-1 (12.04. – 19.04.2019.)

Оглас за евидентирање деце за упис у предшколску установу

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Врањеш Уроша из Сомбора – кат.парц.бр. 5845 К.О. Сомбор-1 (22.03. – 29.03.2019.)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.7868/6 К.О. Сомбор-1 у улици Филипа Кљајића у Сомбору (15.03. – 22.03.2019.)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.7990/23 К.О. Сомбор-1 у улици ЈНА у Сомбору (15.03. – 22.03.2019.)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: ЛАЦКО ЗОЛТАНА из Светозара Милетића – кат.парц.бр.: 650 и 651 К.О. Светозар Милетић (15.03. – 22.03.2019.)

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2018 годину- 2 круг

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [4.85 MB] Формулар за пријављивање Формулар за поврат депозита Захтев за обилазак терена Преглед груписаних јавних надметања Правила о поступку спровођења јавног надметања Извод из правилника о раду комисије Мапе

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени (14.02.2019.)

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [375.88 KB] Захтев за пријаву Захтев за повраћај депозита Шифрарник Правила комисије за јавно надметање

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „CERENA TRADE“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 9452/1, 9452/3, 9478/3 И 9478/5 К.О. Сомбор-1 (08.03. – 15.03.2019.)

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [645.97 KB]

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Дом ученика средњих школа из Сомбора – 7553/1 К.О. Сомбор-1 (01. – 08.02.2019.)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Српска Православна црквена општина Кљајићево – Кат.парц.бр.: 448/1 К.О. Кљајићево (01. – 08.02.2019.)

Оглас за евидентирање деце за упис у основну школу (04.02. – 18.02.2019.)

Hírdetményt adott ki az iskolaköteles gyermekek nyilvántartásba vételéről (04.02. – 18.02.2019.)

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Александар Ракоњац, Сомбор – Кат.парц.бр.: 4132 К.О. Сомбор-1, која се налази у улици Вељка Петровића 13. у Сомбору (11.01. – 18.01.2019. године)

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [641.86 KB]