Povratak na 2019. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Српска Православна црквена општина Кљајићево – Кат.парц.бр.: 448/1 К.О. Кљајићево (01. – 08.02.2019.)

Званична интернет презентација