Povratak na 2019. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „CERENA TRADE“ д.о.о. Сомбор – Кат.парц.бр.: 9452/1, 9452/3, 9478/3 И 9478/5 К.О. Сомбор-1 (08.03. – 15.03.2019.)

Званична интернет презентација