Povratak na 2019. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „СТАНКОВИЋ“ д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.7868/6 К.О. Сомбор-1 у улици Филипа Кљајића у Сомбору (15.03. – 22.03.2019.)

Званична интернет презентација