Povratak na 2019. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: ЛАЦКО ЗОЛТАНА из Светозара Милетића – кат.парц.бр.: 650 и 651 К.О. Светозар Милетић (15.03. – 22.03.2019.)

Званична интернет презентација