Povratak na 2019. година

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Дом ученика средњих школа из Сомбора – 7553/1 К.О. Сомбор-1 (01. – 08.02.2019.)

Званична интернет презентација