АПЛИКАЦИЈA „ОГЛАСНА ТАБЛА“ ЗА БОЉE ИНФОРМИСАЊЕ СЛУЖБЕНИКА О РЕФОРМИ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Немања Сарач, члан градског већа задужен за област културе и образовања, у четвртак 24. октобра, у име Града Сомбора потписао је уговор  са Министарством  државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије о коришћењу апликације „Огласна табла“. Уговоре су поред Сомбора потписали и Зрењанин, Крушевац, Крагујевац, Градска општина Чукарица Београд, Градска општина Савски венац Београд, Бачка Топола, Уб, Лебане, Градска општина Палилула и Ниш. Ради се о пилот-пројекту који покреће Министарство државне управе и локалне самоуправе, а апликација је намењена за интерно информисање запослених о реформи јавне управе и обавештавање о њиховим правима, обавезама и могућностима за усавршавање, напредовање и слично.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић истакао је приликом потписивања уговора да је апликација “Огласна табла” креирана за потребе бољег информисања о реформи јавне управе, односно за унапређенију комуникацију између свих нивоа власти.

„Свесни да је комуникација кључ за успех, захтевао сам да се осмисли начин да на једном месту запослени имају све информације о својим правима и обавезама у оквиру реформе јавне управе“, рекао је Ружић. Он је истакао да је идеја да се бољим информисањем запослених утиче на квалитет услуге коју добијају грађани.

На „Огласној табли“ запослени ће имати прилику да добију информације, како из Министарства државне управе и локалне самоуправе, тако и из свих институција, које су укључене у реформу. Од Националне академије за јавну управу имаће информације о обукама, од Службе за управљање кадоровима информације о слободним радним местима, а од Канцеларије за информационе технологије и  електронску управу о новим сервисима.

„Истовремено, имаћете и свој лични кутак за вашу општину у којој ћете моћи да дистрибуирате информације које су искључиво на локалном нивоу – да ли је то информација о радном времену, о новој систематизацији, некој локалној одлуци и друго“, рекао је министар Ружић.

Министар је рекао да ће у наредне две недеље бити организоване обуке за рад у апликацији, и то за администраторе на локалном нивоу и за запослене као кориснике апликације.

План је да након пилот пројекта у ових 10 градова и општина, апликација  буде доступна у току следеће године за све запослене у јавној управи.

 

                                                                        Послови информисања и односа са јавношћу