мај 04

ДАНАС ПОЧИЊЕ „МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ“

Акција „Месец чистоће“, коју спроводи ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, током које се односи грађевински и кабасти отпад, грањевина и вишак комуналног отпада, почиње данас.

Моле се грађани да отпад који изнесу током “Месеца чистоће“ одложе испред својих кућа на јавне површине, тако да омогуће несметани приступ запосленима и механизацији. Корисници отпад могу да одложе најраније 48 часова пре датума одређеног у распореду за сакупљање и одвожење истог.

Забрањено је да се отпад одлаже у одводне канале, поред далековода и у непосредној близини саобраћајница. Несавесни корисници који се евентуално не буду придржавали ове мере и отпад буду износили раније биће санкционисани од стране Комуналне инспекције града Сомбора.

Распоред одношења отпада по улицама можете погледати овде.

Званична интернет презентација