Povratak na Решења

Решење о образовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката/програма добровољних ватрогасних друштава и ватрогасних савеза на територији Града Сомбора за 2021. годину