Povratak na Одлуке

Одлука о начину располагања, одржавања и управљања са непокретностима које су у јавној својини града Сомбора