Povratak na Одлуке

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора