Povratak na Одлуке

Одлука о врстама прописа које доноси Скупштина града Сомбора за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе