Povratak na Dokumenti

Budžet

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu odluke o prvom rebalansu odluke o budžetu grada Sombora 2019. godinu

Odluka o budžetu grada Sombora za 2019. godinu

Naslovna Opšti deo Prihodi Rashodi Ukrštenica i rashodi po kontima Legenda Deo obrazloženja global 2019. Programski budžet Deo obrazloženja ciljevi i indikatori 2019. Programski budžet Plan kapitalnih investicija u 2019. godini Obrazloženje

Odluka o završnom računu budžeta grada Sombora za 2018.godinu sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstava budžetskih korisnika

Preuzmi

ODLUKA O PRVOM REBALANSU ODLUKE O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2018.GODINU

  ODLUKA O PRVOM REBALANSU ODLUKE O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2018.GODINU

Plan postupnog uvođenja Rodno odgovornog budžetiranja u postupak pripreme i donošenja budžeta grada Sombora za 2020. godinu

Predlog Odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2019. godinu

Preuzmi

PRIPREMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA SOMBORA ZA 2020.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022.GODINU

Preuzmi

UPUTSTVO ZA PREDLAGANJE KAPITALNIH PROJEKATA U CILJU PRIPREME PLANA JAVNIH INVESTICIJA GRADA SOMBORA ZA PERIOD 2020.-2022.GODINA

Preuzmi

Građanski vodič kroz budžet grada Sombora za 2019. godinu

Opšti deo budžeta za 2018. godinu

Prihodi

Rashodi

Ukrštenica i rashodi po kontima

Obrazloženje odluke o budžetu Grada Sombora za 2018. godinu

Pregled rashoda budžeta Grada Sombora za period od 2018. do 2020. godine sa osvrtom na ciljeve i indikatore programa, programskih aktivnosti i projekata

Pregled rashoda budžeta Grada Sombora po programskoj klasifikaciji za period od 2018. do 2020. godine

Legenda

2017. godina

Zvanična internet prezentacija