Povratak na Стратегије

Стратегија развоја културе града Сомбора са Акционим планом 2021-2025.