ДОНЕШЕН ПРАВИЛНИК О ПОСТАВЉАЊУ БАШТА ИСПРЕД УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

56. седница Градског већа

Градско веће је на 56. седници утврдило Правилник о постављању башта испред угоститељских објеката на територији Града Сомбора. Баште се могу постављати у периоду од 01. марта до 01. новембра, уколико то временске прилике дозвољавају, а Правилником су прецизно одређени висина и површина тенде за засенчење. Новина у правилнику је и да се депозит, који инвеститор уплаћује пре одобрења постављања баште, може користити како за надокнаду трошкова уклањања уколико инвеститор сам не уклони башту по престанку рада баште. Депозит се може користити и за надокнаду трошкова принудног уклањања баште, а на основу решења надлежних у Градској управи града Сомбора. Правилником су детаљно прописани разлози за уклањање и поступак уклањања баште, доноси га градоначелница и ступиће на снагу даном доношења.
Градско веће је размотрило захтев Пољопривредне стручне службе „Сомбор“ у којем се тражи преиспитивање утврђене тржишне цене за откуп грађевинског објекта на катастарској парцели бр. 7978 КО Сомбор 1, која је према њиховим наводима висока. Веће је прихватило захтев ПСС „Сомбор“ и упутило предлог одборницима Скупштине града Сомбора да се са дневног реда 12. Седнице Скупштине града Сомбора, заказане за 13. април 2017. године повуче тачка која се односи на имовинско-правни предмет ПСС „Сомбор“, због преиспитивања утврђене тржишне цене.
Градско веће је одобрило 70.000,00 динара за штампање књиге „Међустаница Лисабон“, сомборском писцу Душану Савићу. Савић је члан Друштва књижевника Војводине, Друштва књижевника Републике Српске и Аустријског П.Е.Н. Центра. Већ 25 година живи и ради у Сомбору и његова дела су преведена на многе стране језике.
Градско веће је на 56. седници, одржаној 11. априла, усвојило извештај о стању робних резерви Града Сомбора на дан 31.12.2016. године и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу