јул 19

ГРАД ДОБИО НОВИ ПОЛИГОН ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА

У присуству Мирослава Ковачића, члана Градског већа града Сомбора за комуналну делатност и инвестиције, чланова Комисије за примопредају школског полигона за обуку ризичних учесника у саобраћају и представника извршилаца радова и надзорног органа ЈКП „Простор“ граду Сомбору је на управљање предат новоизграђени полигон за обуку возача.

Примопредаја полигона извршена је на основу Решења о испуњењу  прописаних услова за обављање практичног испита кандидата за возаче за насељено место Сомбор  и Решења о именовању комисије за примопредају школског полигона за обуку ризичних учесника у саобраћају , извршена је примопредаја школског полигона за обуку ризичних учесника у саобраћају од стране извршилаца радова ВД „Југокоп-Подриње“ Д.О.О Шабац  и наручиоца радова града Сомбора.

 

Званична интернет презентација