сеп 16

ГРАД СОМБОР ДОДЕЉУЈЕ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ И У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

У току је конкурс за доделу студентских стипендија Града Сомбора у школској 2020/2021. години. Право на доделу стипендије може остварити студент академских и струковних студија првог и другог степена.

Град Сомбор доделиће укупно 35 градских стипендија. Конкурс је отворен од 15.09.2020. године до 15.10.2020. године.

Пријаве на конкурс се подносе на посебном обрасцу и уз сву прописану документацију  предају на Писарници Градске управе града Сомбора (шалтери бр. 11 и 12) у Услужном центру, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Више информација о Конкурсу за доделу градских стипендија у школској 2020/2021. години погледајте на следећем линку:

https://www.sombor.rs/aktuelnosti/konkursi/konkurs-za-dodelu-gradskih-stipendija-u-skolskoj-2020-2021-godini/

Званична интернет презентација