сеп 16

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“

Град Сомбор као и претходних година доделиће признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије града Сомбора.

Признање се додељује за изузетне резултате остварене у образовно-васпитном раду

Пријаву на конкурс подноси предшколска установа, основне и средње школе за васпитаче, наставнике, професоре из своје установе, а на предлог надлежних органа предшколске установе и наставничких већа основних и средњих школа.

Конкурс је отворен од 15.септембра до 15. октобра 2020. године.

Пријава, односно предлог за доделу признања, са образложењем и прилозима, предаје се у услужном центру града Сомбора, шалтер 11 и 12 (са напоменом: За Конкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“).

Више информација доступно је на линку:  https://www.sombor.rs/aktuelnosti/konkursi/konkurs-za-dodelu-priznanja-avram-mrazovic-prosvetnim-radnicima-iz-ustanova-obrazovanja-na-teritoriji-grada-sombora-za-2020-godinu/

Званична интернет презентација