Povratak na Градска управа

Јавно здравље

'Јавно здравље је наука и уметност превенције болести, продужавања живота и унапређења здравља кроз организоване напоре друштва.'

Светска здравствена организација