Povratak na Одељење за друштвене делатности

Правилници из области социјалне заштите

Правилник о критеријумима и мерилима за учешће корисника и његових сродника у цени социјалне услуге помоћи у кући, персоналне асистенције и дневног боравка деце, младих и одраслих лица

Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге дневни боравак

Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета и ученика

Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге персонална асистенција

Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге помоћ у кући за одрасла и старија лица