Povratak na Правилници из области социјалне заштите

Правилник о критеријумима и мерилима за учешће корисника и његових сродника у цени социјалне услуге помоћи у кући, персоналне асистенције и дневног боравка деце, младих и одраслих лица

Званична интернет презентација