Povratak na Odeljenja

Odeljenje za opštu upravu

POMOĆNIK NAČELNIKA: Bujak Gabor, dipl.prav

Nadležnost: Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove koji se odnose na: poslove prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostavne službe; overu potpisa, rukopisa i prepisa; upravljanja ljudskim resursima u Gradskoj upravi grada Sombora; unapređenje organizacije rada i modernizaciju Gradske uprave; ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih u gradskoj upravi kontrolu nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju u gradskim upravama; stručne i administrativne poslove za izbore i referendume; postupanja po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; birački spisak za područje grada Sombora i posebne biračke spiskove nacionalnih manjina za područje grada Sombora; vođenje i ažuriranje matičnih knjiga i knjiga državljana; izdavanje izvoda i uverenja iz MK i KDM; postupak zaključenja braka; lična stanja građana; vođenje evidencije pečata i štambilja koje koriste u svom radu organi grada; pružanje pravne pomoći građanima; izrade i održavanja programa i projektovanje informacionih sistema; administriranje računarske mreže i Windows 2003 servera; održavanje internet Linux servera 1 – elektronska pošta, internet, sajt-portal grada, projektovanje „elektronske uprave“, razvoj sistema „elektronske naplate“, porezi – Linux server 2, praćenje rada aplikacije za evidenciju poreza, pomoć operaterima, administriranje servera i baza podataka; održavanje servera za video nadzor; održavanje računarskog sistema; koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije Grada; pripremu nacrta odluka i drugih akata iz svog delokruga, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Obrasci zahteva – kérelmek

na srpskomMagyarul ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PORODIČNOM STANJU NAMENJENE ZA UPOTREBU U INOSTRANSTVU ISPRAVKA GREŠKE U MK IZDAVANJE IZVODA IZ MK – BEZ TAKSE IZDAVANJE IZVODA IZ MK NA MEĐUNARODNOM OBRASCU NAKNADNI UPIS U MKR NAKNADNI UPIS U MKU OSTVARIVANJE PRAVA POVODOM IZVRŠENOG UVIDA OSTVARIVANJE PRAVA U VEZI OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI POTVRDA O… Detaljnije

Procedure

  BRISANJE IZ POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA NACIONALNE MANJINE VRAĆANJE PREZIMENA POSLE RAZVODA BRAKA DOPUNA PODATAKA U MATIČNIM KNJIGAMA IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH-VENČANIH-UMRLIH IZDAVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH-VENČANIH-UMRLIH NAMENJENIH INOSTRANSTVU U SKLADU SA MEĐUNARODNIM UGOVORIMA IZDAVANJE UVERENJA ILI DRUGIH ISPRAVA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI ILI NE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA IZDAVANJE UVERENJA… Detaljnije

Vodič za venčanje u gradu Somboru

Zvanična internet prezentacija