Povratak na Одсек за локални економски развој и подршку улагањима

Извештај о задовољству привредних субјеката (2015. година)

Званична интернет презентација