Povratak na Одсек за локални економски развој и подршку улагањима

Потребе и ставови пословне заједнице града Сомбора (2016. година)

Званична интернет презентација