авг 29

ГРАДСКО ВЕЋЕ ДАЛО САГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК О ПРУЖАЊУ СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНИХ УСЛУГА

Градско веће – 80. седница

Градско веће је на 80. седници, одржаној 29. августа, утврдило Предлог одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама о којој ће се изјаснити и одборници Скупштине града Сомбора.

Веће је прихватило информацију о преузимању водовода у Кљајићеву, овластило градоначелницу да са ЈКП „Водоканал“ закључи уговор о преузимању водовода и дало сагласност на процену вредности имовине, обавеза и капитала система водоснабдевања села Кљајићево, коју је извршио београдски Институт за економику и финансије.

Градско веће је дало сагласног на одлуку о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које ЈКП „Водоканал“,  у зависности од категорије потрошача,  примењује.

Градско веће је дало сагласност на правилник о пружању социјално-едукативних услуга. Социјално-едукативне услуге утврђене су Одлуком о правима у социјалној заштити из надлежности града Сомбора, а подразумевају помоћ појединцима и породицама ради превазилажења кризних ситуација, стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у заједници.

Градско веће је овластило градоначелницу да са Центром за социјални рад у Сомбору потпише анекс уговора о финансирању пружања социјално-едукативних услуга у 2017. години.

Чланови Градског већа утврдили су и текст јавног позива и критеријуме за распоређивање средстава за реализацију Локално-акционог плана Рома у 2017. години и одлучили о имовинско-правним, финансијским и другим питањима из делокруга рада Већа.

                                                       Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација