ГРАДСКО ВЕЋЕ: ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ СТАНОВАЊА РОМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Градско веће града Сомбора одржало је данас 178. седницу на чијем дневном реду се нашло 15. тачака.

Чланови Градског већа су, између осталог, донели Одлуку о прихватању преноса права јавне својине са Републике Србије на Град Сомбор, на покретним стварима које чине двадесет лаптоп рачунара са пратећом опремом. Лаптоп рачунаре и пратећу опрему је обезбедио Републички завод за статистику.

На 178. седници Градског већа, донета је Одлука о расписивању Јавног позива за избор корисника помоћи за побољшање услова становања припадника ромске националне мањине на територији града Сомбора у виду грађевинског материјала за санацију, адаптацију, односно реконструкцију стамбеног објекта у 2023. години. Помоћ је бесповратна и одобрава се у складу са Критеријумима за избор корисника помоћи. Средства опредељена овим Јавним позивом износе 1,3 милиона динара. Право учешћа на Јавном позиву имају припадници ромске националности који имају држављанство Републике Србије, живе на територији града Сомбора минимум пет година, имају објекат за који је уписан у катастар и да се налази на територији града. Заинтересовани грађани ће пријаве подносити на писарници Градске управе града Сомбора или путем поште на адресу: Градска управа града Сомбора, ул. Трг Цара Уроша бр.1 са напоменом: „За Јавни позив за избор корисника помоћи за побољшање услова становања припадника ромске националне мањине“.

Такође, Градско веће је дало сагласност за закључење анекса Уговора између Центра за пружање услуга социјалне заштите града Сомбора и ЈКП „Простор“ Сомбор, о продужетку закупа пословног простора – Грашалковић палате. Разлог за продужење уговора који ће важити до 2034. године је тај што је Центру за пружање услуга социјалне заштите неоподан продужетак рока закупа како би добили лиценцу за дневне услуге у заједници „Лични пратилац детета и ученика“ од ресорног Министарства.

Градско веће је на 178. седици донело решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП „Простор“, „Водоканал“, „Чистоћа“, „Енергана“, „Паркинг сервис Сомбор“, „Зеленило“ Сомбор и „Водовод“ Бездан за 2022. годину. Поред ових, одлучивало се и о неколико финансијских питања на дневном реду.