сеп 24

ГРАДСКО ВЕЋЕ: ЈЕФТИНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА ЈКП „ЕНЕРГАНА“

Градско веће - 132. седница

Градско веће – 132. седница

Градско веће је прихватило друге измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2018. годину и на даље одлучивање упутило одборницима Скупштине града Сомбора.

Предложене измене се односе на инвестиционо улагање за набавку потребних возила и опреме  неопходне за обављање делатности, за шта је потребно 54,24 милиона динара.  Средства потребна за реализацију инвестиције обезбедиће се из сопствених средстава у износу од 12,24 милиона динара, а 42 милиона динара би се обезбедила из дугорочног кредита, за шта је потребна сагласност Градског већа, односно Скупштине града.

На 132. седници,  Градско веће је дало сагласност на мању цену даљинског грејања. Према новом ценовнику,  који ће ЈКП „Енергана“ примењивати од 1. октобра 2018. године,  цена киловат  часа утрошене енергије износиће 5,66 динара без обрачунатог ПДВ-а, што је за 4,55 одсто  мање од цене која је сада у примени.  За око четири одсто биће мањи и фиксни део трошкова  током 12  месеци, односно  износиће 30,39 дин/m²  (без ПДВ-а).

Чланови Већа су овластили сомборски Црвени крст да буде носилац активности реализације  Сервиса за подршку родитељства, као једне од мера популационе политике.    Веће је на 132. седници, одржаној данас, утврдило и Предлог одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга ради  побољшања  положаја ратних ветерана, односно учесника оружаних акција после 17. августа 1990. године и предлог на разматрање и одлучивање упутило Скупштини града Сомбора.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација