сеп 21

ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ У ЦИЉУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РОМСКОГ НАСЕЉА У БАЧКОМ МОНОШТОРУ

Представници 11 градова и општина, потписници Споразума о сарадњи

Представници 11 градова и општина, потписници Споразума о сарадњи

Стална конференција градова и општина (СКГО) потписала је уговоре са 11 градова и општина међу којима је и Сомбор, који ће бити подржани приликом израде урбанистичких планова за уређење ромских подстандардних насеља. Ови планови се могу сматрати својеврсном „мапом пута“ за просторну, социјалну, инфраструктурну и економску инклузију ромске заједнице у Србији. Уговори су потписани у оквиру пројекта „Подршка ЕУ инклузији Рома“, а у име града Сомбора уговор је потписао заменик градоначелнице Антонио Ратковић.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО овом приликом нагласио је да је веома важно да поред донатора и локалне самоуправе кофинансирају активности, што представља гаранцију да ће овај посао бити урађен на прави начин.

„Ми као организација желимо да преведемо назив овог пројекта у стварност, овде говоримо о оснаживању локалних заједница за инклузију Рома, а у ствари радимо на укључивању ромске заједнице у локалним самоуправама како би били препознати као равноправан партнер. С друге стране желимо обезбедити да се ромска заједница сама још боље организује, како би могла да искаже и дефинише проблеме, а да затим утврдимо приоритете за решавање“, рекао је генерални секретар СКГО.

Стана Божовић, државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је истакла да је за Министарство и Владу Србије од изузетне важности инклузија Рома, односно укљученост, јер постоји обавеза да се створи амбијент да они живе достојанствено јер су питања достојанства, стандарда и становања једна од универзалних људских права.

Сенида Тахирбеговић из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре истакла је значај Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2016 – 2015. године, коју прати Акциони план који важи за 2017. и 2018. годину, и обавестила присутне да је формирана мултисекторска Радна група која ће израдити нови акциони план за 2019. и 2020. годину, што ће допринети унапређењу положаја Рома и Ромкиња.

Николас Бизел, шеф Операција и Делегације Европске уније у Србији је истакао важност одрживих стамбених решења, а то се пре свега може постићи радом на легализацији и развоју свих докумената.

„Ми у Европској унији смо свесни да су Роми највећа етничка мањина у Европи, међутим они су и даље највише дискриминисани и маргинализовани. Имајући то у виду, наш приоритет и циљ је да унапредимо њихов положај и у земљама које приступају ЕУ,“ рекао је Бизел.

Он је истакао да је питање социјалног укључивања Рома од посебне важности и за процес приступања Србије Европској унији јер се у оквиру Поглавља 23. говори и о унапређењу њиховог положаја.

Тежиште подршке изабраним локалним самоуправама је израда урбанистичких планова за више од 1000 домаћинстава која ће тако добити основ за озакоњење објеката, параметре за изградњу недостајуће комуналне инфраструктуре, дефинисану мрежу јавних саобраћајница, као и дефинисане локације за јавне садржаје.

Укупна вредност израде предвиђених планова је више од11 милиона динара, донација Европске уније износи 7,5 милиона, док локалне самоуправе израду планова кофинансирају са 3,5 милиона динара.

Граду Сомбору је за израду плана детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору – ромско насеље одобрено 770.000,00 динара, с тим да локална самоуправа обезбеди 330.000,00 динара-

Осим Сомбора, уговоре су потписали и Кучево, Беочин, Бач, Лесковац, Куршумлија, Врњачка Бања, Бујановац, Пећинци, Лебане и Сурдулица.

                                                                       Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација