јул 17

ГРАДСКО ВЕЋЕ: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈУЛА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017.

72. седница Градског већа

Након спроведених мера финансијске консолидације, утврђених на 33. седници Скупштине града Сомбора 20. октобра 2015. године,  ЈКП „Енергана“  је постало кредитно способно предузеће и преузело је на себе улогу носиоца кредита,  за који је пре две године  био задужен  ЈКП „Водоканал“.  У наредних пет година „Водоканал“ ће имати улогу јемца, као и ЈКП „Чистоћа“ одлучили су надзорни органи ових предузећа, а сагласност  на одлуке надзорних одбора „Чистоће“ и „Водоканала“,  на 72. седници дало је Градско веће.

Чланови Већа су одлучили и о расписивању јавног позива за суфинансирање потреба у области спорта за период 1. јул 2017.  –  31.  децембар 2017. године.

За стручно-педагошки рад тренера опредељен је износ од 1.380.000,00 динара, за стипендије 922.000,00, основне трошкове клубова 7.090.000,00 динара, за посебне програме клубова 2.332.000,00  и за манифестације 473.000,00 динара.

На 72. седници, одржаној 17. јула 2017. године, Градско веће је дало сагласност на закључење  анекса уговора између Града Сомбора и ЈКП „Простор“ о одржавању неактивних гробаља у Гакову, Кљајићеву, Крушевљу, Чонопљи, Бачком Моноштору и Колуту.

Веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                      Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација