ГРАДСКО ВЕЋЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТA, ПЛАНУ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ…

ГРАДСКО ВЕЋЕ  О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТA, ПЛАНУ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ...

Градско веће је на 31. седници усвојило извештај о извршењу буџета Града Сомбора за период јануар – септембар 2016. године. Према извештају,  у наведеном периоду текући приходи остварени су у износу од 1.631.064.539,00 динара, а у истом периоду расходи су износили 1.624.813.595,00 динара.

У структури остварених текућих прихода највише прихода остварено је од наплате пореза  у износу од 1.055.181.613,00 динара, других прихода у износу од 254.170.950,00 динара и од других новоа власти остварени су трансфери  у износу од 321.711.976,00 динара.

За првих девет месеци 2016. године укупни  приходи су остварени у износу од 1.654.748.514,00 динара.

 

Према глобалној расподели извршених расхода буџета,  у комуналној области расходи су извршени у износу од  460,6 милиона динара, у области друштвених делатности 335,7, образовању 308,9 милиона динара у Градској, управи, Градском већу, Скупштини града Сомбора и Градском јавном правобранилашту расходи су износили 280,5 милиона динара. Расходи опште намене остварени су у износу од 135,5, а расходи по Програму закупа државног пољопривредног земљишта 103,6 милиона динара.

Веће је усвојило и план рада зимске службе који је доставило ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“. Зимска служба ће према плану, осим општинских путева одржавати оне улице у граду којима саобраћа приградски и градски аутобуски саобраћај као и улице које су у функцији појединих јавних служби. У сезони 2016/2107. године зимска служба ће одржавати 12 општинских путева и улица у граду на којима се одвија линијски превоз путника, а укупна дужина ових путева износи 85 километара.

У зимском периоду у граду ће се укупно одржавати 60 улица и то у првом приоритету одржавања 35, а у другом 25 градских улица.

На седници је именован и Градски штаб зимске службе, за председника је именован Лука Рашић, за заменика председника Хасиб Селимовић и за члана Синиша Раич.

ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ је о обављању послова на одржавању општинских путева и улица у граду у зимском периоду 2016/17. године  закључила уговор са ЈКП „Зеленило“, а саставни део уговора са ЈКП „Зеленилом“ су и уговори овог јавног предузећа о пословно-техничкој сарадњи са ЈКП „Водоканал“ и ЈКП „Чистоћа“.

Градско веће је на 31. седници, одржаној 14. новембра, изменило Решење о именовању чланова Радне групе за израду акционих планова за 2017/2018. годину који су саставни део Стратегије одрживог развоја града Сомбора 2014-2020. године и уместо Саше Велебита, за члана именовало Страхињу Пекеза, шефа Одсека за привреду у Одељењу за привреду Грдске управе.

Градско веће је одлучило и о жалбама грађана на решења пореске администрације, жалби на одлуку ЈКП „Енергана“, те о финансијским питањима.