ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДЛУЧИЛО О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЈУБИЛЕЈЕ…

ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДЛУЧИЛО О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЈУБИЛЕЈЕ...

На 43. седници Градског већа, одржаној 17. јануара 2017. године утврђен је Предлог одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Сомбора. Како је наведено у образложењу, разлози за измене настали су услед измена  Закона о прекршајима, којим су уведене  новине у области прописивања казнених одредаба, односно рада и поступања надлежних органа локалне самоуправе. Законом је проширено поље примене института прекршајног налога, као економичнијег и ефикаснијег средства за процесуирање прекршаја него што је поступак пред судом. Предлог одлуке биће упућен на разматрање и усвајање Скупштини града Сомбора.

Чланови Већа прихватили су предлог надлежне Комисије и одлучили о расподели средстава по конкурсу за обележавање значајних датума, јубилеја, манифестација и програма под покровитељством Града у 2017. години.

Веће је Утврдило и предлог решења о престанку функције директора ЈКП „Водоканал“ Страхиње Шљукића који је поднео оставку на функцију. Веће је утврдило и предлог решења о именовању Јасмине Бобић за вршиоца дужности директора  ЈКП „Водоканал“. Оба предлога прихваћена су на седници Скупштине града одржаној данас (17. јануар 2017. године).

Веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Сазив за 43. седницу Градског већа доступан је овде.