ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

На 10. седници Скупштине града Сомбора одборници су размотрили и одлучили о осам питања из делокруга рада Скупштине града.

Пре приступања одлучивању о Предлогу одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Сомбора, уводно образложење дао је Мирослав Ковачић, члан Градског већа за комуналну област и инвестиције. Према образложењу, пројекат би се реализовао у партнерству са фирмом GGE ESCO  д.о.о. Београд, која има интерес за извођење пројекта енергетске ефикасности и смањења потрошње финалне енергије

  • Одлука о јавно-приватном партнерству представља основу за започињање развоја пројекта, који за предмет има инсталирање адекватнијег и економичнијег система јавног осветљења. Док је коначан циљ пројекта  смањење трошкова за функционисање градског јавног осветљења, повећање енергетске ефикасности и сигурности постизања одговарајућег нивоа осветљености града – навео је Ковачић.

Након расправе, Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Сомбора, усвојена је већином гласова.

Одборници су већином гласова одлучили и да се у Стручни тим за реализацију Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији града Сомбора именују:  Мирослав Ковачић, дипл. Економиста – члан Градског већа за област комуналних делатности  и инвестиција, Сава Дојић, дипл. економиста –  члан Градског већа за област финансија  и привреде, Маријана Рилке, дипл. Економиста – помоћник начелника Одељења за финансије за област јавних набавки, Томислав Ивановић, инж. електротехнике – Одељење за комуналне делатности и Милан Проле, дипл. економиста и инжењер за производно машинство – помоћник начелника Одељења за образовање.

Задаци Стручног тима, осим осталог,  су: пружање стручне помоћи у припреми студије оправданости, при изради услова и конкурсне документације, критеријума за избор понуде и прегледање и оцена приспелих понуда, те утврђивање предлога одлуке о избору најповољније понуде за јавно-приватно партнерство или pozicijaпредлога одлуке о поништавању поступка јавно-приватног партнерства.

Одборници су размотрили и донели Одлуку о додељивању искључивих права за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Одлуком је регулисано да се  ЈКП „Зеленило“ додељује право обављања услуга чишћења зграда и опреме – односно обављање димничарских  услуга.

Одборници су прихватили оставку Јована Кече на функцију члана Градског већа за област пољопривреде. Кеча је оставку образложио обавезама на радном месту.

За новог члана Градског већа, Антонио Ратковић, заменик градоначелнице предложио је Дарка Радуловића, дипл. инж. пољопривреде.Glasanje

После спроведеног изборног поступка, избора гласачког одбора, припреме гласачких листића и осталих изборних радњи, за члана Градског већа за област пољопривреде изабран је Дарко Радуловић, дипл. инжењер пољопривреде.

Одборници су потом већином гласова прихватили оставку (из личних разлога)  Страхиње Шљукића на директорску функцију у ЈКП „Водоканал“, а за вршиоца дужности директора ЈКП „Водоканал“, именовали Јасмину Бобић, дипл. инж. архитектуре.

Одборници су већином гласова одлучили и о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације града Сомбора из реда запослених – разрешена је Бојана Боснић, а именована Ивана Ожболт.

За новог члана Одбора за туризам именован је Милан Бајрамовић, уместо Саше Велебита који је поднео оставку на чланство у Одбору.

Одборници су прихватили оставку Дејана Кубатова на месту члана Надзорног одбора ЈКП „Водоканал“ и уместо њега именовали Ладислава Палфија.

По окончању рада по тачкама дневног реда на 10. седници Скупштине града, одборници су приступили постављању одборничких питања.