дец 28

ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДОБРИЛО СУФИНАНСИРАЊЕ ТРИ ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ И КАРАВАН „ДУХ МЛАДОСТИ“ У 2018. ГОДИНИ

Градско веће - 96. седница

Градско веће – 96. седница

Градско веће је, на 96. седници одржаној 27. децембра 2017. године, прихватило извештај Комисије за спровођење конкурса за именовање директора јавних предузећа и  утврдило предлог да се за  директора ЈКП „Водоканал“ именује Јасмина Бобић. Предлог ће бити упућен Скупштини града Сомбора на коначно одлучивање.

Веће је утврдило и економске цене програма васпитања и образовања по детету у Предшколској установи „Вера Гуцуња“ у Сомбору.

Економска цена целодневног боравка деце у јаслицама и обданишту износи 15.159,17 динара, целодневни боравак  деце у припремно-предшколском програму износи 13.453,55, а деце у полудневном боравку 5.873,96 динара. Локална самоуправа плаћа 80, а родитељи 20 одсто наведеног  износа економских цена. У односу на досадашње цене, износ који су плаћали родитељи ће се просечно,  по програмима,  увећати за 115,00 динара. Нове цене ће се примењивати од  1. јануара 2018. године.

Веће је прихватило молбу Средње економске школе у Сомбору  за суфинансирање пројекта „Youth Together“, који је одобрило Програмско тело програма ИНТЕРРЕГ ИПА прекогранична сарадња Мађарска-Србија 2014-2020. Циљ пројекта је подстицање активизма и волонтерског ангажмана младих кроз интеркултурну размену. Веће је закључком обавезало Средњу економску школу да износ од  49.056,80 евра, колика је вредност пројекта, врати у буџет града Сомбора по одобравању средстава  од стране Покрајинског секретаријата за финансије.

Одобрено је и суфинансирање пројекта Месне заједнице „Светозар Милетић“ у истоименом селу. Реч је о пројекту „Развој туризма  заснованог на локалним, културним и природним вредностима“.  Циљ пројекта је побољшање туристичке атрактивности градова, а главна активност пројекта је израда студије изводљивости за ревитализацију Лемешке бање. За наведени пројекат одобрено је за суфинансирање и предфинансирање укупно 55.031,20 евра, а по одобравању средства од стране Покрајинског секретаријата за финансије, у складу са закључком Већа,  укупан износ биће враћен у буџет града Сомбора.

Одобрено је и суфинансирање пројекта „Баја-Сомбор зелене стазе“ , који се реализује  у оквиру приоритетне осе 3 „Стимулисање сарадње у области туризма и очувања културног наслеђа““ и представља сарадњу града Сомбора, града Баје и Туристичке организације града Баје. Град Сомбор је водећи партнер, а главна активност на пројекту је адаптација објекта „Кајак центар“ Сомбор, изградња одморишта за бициклисте са тоалетом и надстрешнице у Сомбору и Бездану, израда мобилне апликације са понудом туристичког садржаја два прекогранична региона, спортски и туристички догађаји са обе стране границе. Укупна вредност пројекта је 403.971,56 евра, а град Сомбор за суфинансирање и предфинансирање требало би да издвоји 51.273,00 евра. Део наведених средстава вратиће се у буџет града Сомбора после одобравања средстава од стране Покрајинског секретаријата за финансије, а укупан износ након реализације пројекта.

Градско веће је одобрило и суфинансирање пројекта  под називом Караван „Дух младости“ чији је циљ             промоција дуалног образовања, предузетничког образовања, студентских пракси, ученичких задруга, програма финансијске писмености, информационе технологије и спорта. За пројекат ће бити издвојено 300.000,00 динара, а у организационом тиму пројекта су Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а партнери: Министарство омладине и спорта, Привредна комора Србије, 33 града и општине, Универзитет у Београду и многи пријатељи пројекта.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                   Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација