окт 02

ГРАДСКО ВЕЋЕ: ОКТОБАРСКА НАГРАДА ДР МИЛИВОЈУ МЛАЂЕНОВИЋУ

Градско веће – 85. седница

Цене испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“ неће се мењати, односно у предстојећој грејној сезони потрошња по киловат сату утрошене енергије без ПДВ-а износиће 5,930 дин, а фиксни део трошкова током 12 месеци износиће 31,66 дин/м2, такође без обрачунатог ПДВ-а, закључено је на 85. седници Градског већа, одржаној 02. октобра 2017. године.

На 85. седници Веће је донело и Одлуку о службеним путовањима, те Правилник о поклонима функционера и Правилник о трошковима репрезентације, а све у складу са Локалним антикорупцијским планом за град Сомбор и Законом о Агенцији за борбу против корупције.

Градско веће је прихватило предлог Комисије  за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде  да се Октобарска награда града Сомбора за 2017. годину додели др Миливоју Млађеновићу, као посебно признање за изузетне резултате у вишегодишњем раду.

Градско веће је уважило захтев Градског музеја и одлучило да се за опремање и израду

нове сталне поставке у Спомен музеју Батинске битке обезбеде додатна средства

укупном износу од 4.201.080, 00 динара, од којих 1.201.080, 00  из текуће буџетске

 резерве, док су 3.000.000,00 динара обезбеђена  Одлуком о првом ребалансу буџета града

Сомбора.

Градско веће је о одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација