јун 08

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПОДРЖАЛО РЕАЛИЗАЦИЈУ ЧЕТВРТЕ ФАЗЕ ПРОЈЕКТА „РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ИЗРАДА МОТИВА СА СТАПАРСКОГ ЋИЛИМА“

65. седница Градског већа

Градско веће је на 65. седници, прихватило информацију о будућем располагању објектом „Пионир“ на Крањској Гори и предлог споразума о регулисању међусобних права и обавеза између града Сомбора и досадашњег закупца овог објекта „MEPLAS TNT“ Д.О.О. Крањска Гора. Споразумом ће бити регулисана међусобна права и потраживања између локалне самоуправе и закупца. У споразуму се наводи да је закупцу признато инвестиционо улагање у објекат у износу од 167.695,18 евра у динарској противвредности, а да дуг за закупнину овог објекта који износи 7.301,49 евра закупац има обавезу да исплати у року од 15 дана од дана потписивања споразума. Споразум ће потписати три стране, локална самоуправа, „MEPLAS TNT“ Д.О.О. и ЈКП „Простор“, након чега следи примопредаја објекта, о чему ће бити сачињен записник између ЈКП „Простор“ и „MEPLAS TNT“

На 65. седници, одржаној 8. јуна 2017. године, Градско веће је утврдило критеријуме и текст конкурса за расподелу средстава Локалног акционог плана за младе 2017. године, и прихватило извештај о реализацији пројеката одобрених по конкурсу „Програми за децу 2016“.

Чланови Већа прихватили су информацију о настављању сарадње са Етно мрежом и НАЛЕД-ом на реализацији пројекта „Очување и ревитализација израде мотива са стапарског ћилима“. За даље спровођење пројекта, за четврту фазу која ће бити реализована у периоду до краја 2017. године биће издвојено 599.000,00 динара, регулисано је закључком Градског већа.

Градско веће је прихватило четврте измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину Градске управе града Сомбора, одлучило о финансијским питањима и другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација