нов 29

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРЕДЛАЖЕ ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

На 35. седници Градског већа, одржаној 29. новембра 2016. године, Веће је утврдило Предлог одлуке о другим изменама и допунама  Одлуке о месним заједницама. Измене и допуне се односе на продужење мандата чланова савета најдуже до 12 месеци из разлога економичности, а Предлог је  Скупштини упућен  на разматрање по хитном поступку.

Веће је усвојило и шесте измене и допуне Плана јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2016. годину, те размотрило четири амандмана одборника Ласла Сладека.

Одборник Сладек је уложио четири амандмана и то два на Предлог одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан, амандман на Предлог одлуке о организацији Градске управе града Сомбора и на Предлог одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2015. годину. Градско веће је размотрило и  одбацило  амандмане одборника Сладека.

Градско веће је одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

Сазив за 35. седницу доступан је овде.

Званична интернет презентација