нов 30

ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ: НАЈВИШЕ ГЛАСОВА „ТРОМЕЂИ“

На завршном гласању у оквиру пројекта „Партиципативно буџетирање“, спроведеном у периоду од 21. до 25. новембра у Градском услужном центру, електронским путем посредством градског сајта, а 25. новембра и на Тргу Светог  Ђорђа и Тргу Светог тројства у времену од 10.00 до 12.00 часова грађани су гласали за један од следећих шест предлога:

  1. Риђица –  уређење  шеталишта (корзо) у центру села
  2. Бездан – реновирање дечјег игралишта
  3. Сомбор – уређење дечјег игралишта у  парку у улици Вере Гуцуње
  4. Сомбор – уређење купалишта на  излетишту „Тромеђа“
  5. Сомбор – изградња  рампи за особе са инвалидитетом
  6. Сомбор – отварање  летњег  биоскопа glasanje

После спроведеног гласања и прегледом гласачких листића у кутијама су нађена  563 гласачка листића, од којих је Тим за имплементацију пројекта Партиципативно буџетирање (ПБ) седам листића прогласио неважећим.

Од 556 важећих листића највише гласова добио је предлог пројекта под редним бројем 4. Сомбор – уређење купалишта на излетишту „Тромеђа“ – укупно 155 гласова.

Према броју гласова следе предлози:

 –   Сомбор – изградња  рампи за особе са инвалидитетом – 144 гласа

 –   Сомбор – отварање  летњег  биоскопа – 108 гласова –

 –   Сомбор – уређење дечјег игралишта у  парку у улици Вере Гуцуње – 82 гласа

 –   Риђица –  уређење  шеталишта (корзо) у центру села – 55 гласова

 –   Бездан – реновирање дечјег игралишта – 11 гласова

Резултати гласања биће достављени  Градском већу које ће одлучити о  имплементацији  пројекта „Партиципативно буџетирање“ у оквиру доношења одлуке о буџету града за 2017. годину.

Званична интернет презентација