сеп 04

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРИХВАТИЛО ИНФОРМАЦИЈУ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Градско веће – 130. седница

Градско веће је, на 130. седници, прихватило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности сомборских јавних комуналних предузећа: ЈКП „Чистоћа“,  ЈКП „Енергана“,  ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, ЈКП „Зеленило“ Сомбор,  ЈКП „Простор“  и  ЈKП „Водовод“, Бездан, за период 1. јануар – 30. јун 2018. године.

Према информацији,  веће приходе од планираних остварили су  ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Водовод“, Бездан,  док су остала предузећа остварила мање приходе од планираних. У истом периоду сва предузећа, изузев  безданског „Водовода“,  реализовала су и расходе  мање  од планираних. У информацији се наводи и да је просечна  плата  по раднику, рачунато за сва предузећа,  у периоду јануар-јун 2018. године износила  46.221,00 динара нето.

Када је реч о средствима за спонзорства, донације, репрезентацију, рекламу и друга, у информацији је наведено да су  значајнија одступања у односу на планиране износе  имали: „Енергана“  за спонзорства и за донације, а „Чистоћа“ за донације.

Изузев ЈКП „Водоканал“, сва предузећа су за трошкове репрезентације потрошила више средстава од планираних.

Градско веће је прихватило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа за првих шест месеци 2018. године и наложило предузећима која имају одступања у оквиру средстава за спонзорства, трошкове репрезентације и друга,  да до подношења извештаја за трећи, а најкасније за четврти квартал,  трошкове за наведене намене ускладе са износима на које је Скупштина града Сомбора дала сагласност.

Информација ће бити прослеђена и надлежном сектору Министарства привреде РС.

Веће је донело и решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања по детету у Предшколској установи „Вера Гуцуња“, Сомбор за 2018. годину, при чему износ економске цене остаје исти, а само се утврђују елементи потребни ради реализације  надокнаде дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама.

Према донетом решењу основ за обрачун дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи је износ од 15.159,17 динара месечно, при чему ће локална самоуправа родитељима рефундирати 80 одсто од наведене цене.

Градско веће је усвојило финансијски план пројекта „Подунавски дани Јаноша Херцега“ који Градска библиотека „Карло Бијелицки“  реализује  у периоду од 13. до 14. септембра. За реализацију манифестације опредељено је 100.000,00 динара, а према програму првог дана у сали Дечјег одељења ГБ биће  пројекција документарног филма „Људи са камером“, а другог дана биће уручена награда лауреату.

Градско веће је на 130. седници, одржаној 03. септембра, одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација