ГРАДСКО ВЕЋЕ: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОДРШКУ У РАДУ ДОБРОВОЉНИМ ВАТРОГАСНИМ ДРУШТВИМА И ВАТРОГАСНИМ САВЕЗИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Градско веће града Сомбора одржало је 198. седницу на чијем дневном реду се нашла 21 тачка.
Између осталог, донета је одлука о расписивању Јавног позива за финансирање програма/пројеката који подстичу рад ловачких друштава и удружења на територији града Сомбора. Јавним позивом предвиђено је финансирање програма и пројеката који обухватају активности као што су: старање о ловишту, улагање у развој ловишта, узгој и заштита дивљачи, куповина и унос дивљачи у ловишта, закуп ловишта, текући трошкови удружења и унапређење рада удружења у области ловног туризма. Јавни позив траје 15 дана од дана објављивања на сајту Града.
Поред тога, Градско веће је донело и одлуку о расписивању Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма/пројеката добровољних ватрогасних друштава и ватрогасних савеза на територији града Сомбора за 2024. годину. Конкурс ће трајати 15 дана од дана објављивања на сајту Града.
На 198. седници, прихваћена је понуда ЈКП „Простор“ Сомбор, на пословима одржавања неактивних гробаља у граду и насељеним местима за 2024. годину. Такође, прихваћена је и понуда ЈКП „Зеленило“ Сомбор за постављање и уградњу са набавком нове опреме за дечија игралишта и новог урбаног мобилијара у граду и насељеним местима у 2024. години.