ОДРЖАНА 200. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће града Сомбора одржало је 200. седницу на чијем дневном реду се нашло 8 тачака.
Између осталог, утврђен је Предлог Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Сомбору за период 2024-2027. године. ЛАП дефинише правце деловања Града Сомбора у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, као и конкретне мере и активности којима се настоји побољшати садашњи положај припадника ромске заједнице, уз јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање дефинисаних циљева.
На 200. седници Градског већа, прихваћена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Сомбор за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године и то за: ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Енергана“, ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Простор“ Сомбор и ЈКП „Водовод“ Бездан.
Градски већници су прихватили Понуду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор на пословима Санације мањих дивљих депонија у граду и насељеним местима у оквиру програма „Месец чистоће“ за 2024. годину. Програм почиње 25. марта, а завршава се 9. маја. У акцији „Месец чистоће“, односиће се сав отпад испред објеката, дворишта и јавних површина, а услуга ће бити бесплатна.