јун 06

ГРАДСКО ВЕЋЕ УРЕЂЕЊЕ ВИДОВДАНСКОГ ТРГА ПОВЕРИЛО ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“

Градско веће 64. седница

Градско веће је, на 64. седници, одлучило да се у 2017. години уреде, односно до нивоа асфалта изграде два атарска пута и то: атарски пут од Шикаре до Јосићког пута у дужини од 713 метара, те атарски пут од Јосићког пута до стадиона ПИК-а у дужини од 1339 метара. Чланови већа су одлучили и да се за атарски пут Станишић – Сретићев салаш, у дужини од 415 метара, обезбеди застор од песка, а да се некатегорисани пут Кљајићево – Моравички пут у дужини од 1980 метара изгради до нивоа туцаника. Одлучено је и да се део атарског пута Буковац салаши, у дужини од 100 метара, односно до железничке станице асфалтира. Овај пут је већ изграђен до нивоа туцаника.

Закључком, које је Градско веће усвојило, наложено је надлежној комисији да убрза поступак јавне набавке за наведене атарске путеве.
Веће је прихватило информацију о додели 50 противградних ракета Радарском центру „Бајша“ који функционише у оквиру Републичког хидрометеоролошког Центра за одбрану од града. Ракете су додељене трајно и без накнаде ради заштите пољопривредних усева и објеката на територији града Сомбора.

Градско веће је радове на уређењу Видовданског трга у Сомбору поверило ЈКП „Зеленило“, које је доставило понуду у којој је назначено да вредност радова, са ПДВ-ом, износи 499.980,00 динара.

На 64. седници, одржаној 5. јуна 2017. године, Градско веће је прихватило информацију о вршењу стручно-техничког надзора над извођењем радова на одржавању градских улица и одржавању општинских путева и улица и одлучило о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација