ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА

70. седница Градског већа

Градско веће је утврдило предлоге одлука о првим изменама и допунама одлука о изради измена и допуна планова генералне регулације насељених места: Дорослово, Риђица и Стапар.  Предлози измена и допуна утврђени су на 70. седници, одржаној 4. јула 2017. године и биће упућени на разматрање и одлучивање одборницима Скупштине града Сомбора.

На 70. седници, чланови Већа утврдили су и Предлог одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији града Сомбора и Предлог решења о давању сагласности на план и програм превоза путника  у периоду од 2017/2021. године и прихватили ред вожње превозника „Севертранс“ АД.

Градско веће је утврдило и Предлог Одлуке о уређењу града Сомбора према којем се досадашња одлука мења и на основу предлога изнетих на јавној расправи. Веће је прихватило предлог надлежног Одељења да се прихвате  примедбе ЈКП „Чистоћа“  које се односе на поједине терминолошке изразе који се наводе у одлуци и делимично је прихваћен захтев у погледу измене члана 21. одлуке,  и то део који се односи на продају сезонских производа на покретним тезгама.  Према предлогу измене осим продаје лубеница, диња и купуса биће омогућена и продаја јагода на покретним тезгама. Предлог Одлуке о уређењу града Сомбора биће упућен на разматрање и доношење Скупштини града.

На 70. седници Градско веће је одлучило и о имовинско-правним предметима који се односе на утврђивање службености пролаза Електропривреде  Србије  –  Огранак „Електродистрибуција Сомбор“ и о понуди ради поклона Милана Шарчанског који се у корист Града Сомбора, без накнаде, одрекао власништва на одређеним парцелама ради формирања уличног коридора Личке улице у Сомбору.

                                                      Послови информисања и односа са јавношћу