јул 04

ЗАКАЗАНА 15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Председник Скупштине града Сомбора прим. др Зоран Парчетић, заказао је 15. седницу Скупштине града.

Према сазиву упућеном одборницима седница ће се одржати 11. јула 2017. године, у великој сали зграде локалне самоуправе (Трг цара Уроша 1, Сомбор), са почетком у 9.00 часова.

Дневни ред предложен одборницима садржи 14 тачака и то: Предлог одлуке о првом ребалансу одлуке о буџету града Сомбора за 2017. годину, Предлог одлуке  за партиципативно буџетирање, Предлог одлуке о максималном броју запослених у систему јавног сектора  града Сомбора за 2017. годину, те Предлог одлуке о уређењу Града.

Одборници ће размотрити и одлучити о: Предлогу  одлуке о остваривању услова за потпунију и квалитетнију здравствену заштиту грађана града Сомбора, предлозима одлука о измени и допуни планова генералне регулације насељених места – Дорослово, Стапар и Риђица, као и Предлогу одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији Града Сомбора.

Одборници ће одлучити и о плану и програму превоза путника у градском и приградском саобраћају и реду вожње  АД „Севертранс“, предлогу правилника о финансирању и суфинансирању програма /пројеката удружења који су од јавног интереса за град Сомбор, извештајима о раду месних заједница у 2016. години, имовинско-правним предметима.

Одборници ће размотрити и предлоге Одбора за кадровска питања и радне односе који се односе на разрешења и именовања члана Одбора за образовање, просвету и културу.

                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација