јул 05

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2017″

Надлежна комисија за одлучивање о расподели средстава за финансирање пројеката достављених по конкурсу „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2017“,  утврдила је предлог одобрених пројеката.

Комисија је констатовала да је на конкурс  достављен  31 предлог пројеката, те да  је једна пријава поднета неблаговремено и није узета у разматрање.

Комисија је одлучила да од 30  благовремено достављених пријава пројеката финансира 23 пројекта, а да одбаци седам конкурсних пријава.

Комисија је утврдила да  учесници конкурса „ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2017“ који сматрају да су оштећени или имају неку другу примедбу,  имају право да у периоду од 05. до 10. јула  2017.  године поднесу приговор.  Приговор се  може поднети  искључиво у штампаној форми, на писарници Градске управе, на шалтеру 11 или 12 (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1).  Неблаговремени приговори  неће бити разматрани.

Предлог листе одобрених пројеката доступан је овде.

Комисија је одлучила да прихвати сугестију Савета за младе да  се организацијама омогући да  саме изврше преструктуирање буџета пројекта без додавања нових ставки, као и да  изврше усклађивање активности, а све у оквиру  износа  одобрених средстава.

Организације  чији се пројекти налази на листи предлога одобрених пројеката уколико врше преструктурирање буџета пројекта имају обавезу да предлоге измењеног буџета, са изменама усклађених  активности, доставе најкасније до  10. јула  2017. године, на Писарницу Градске управе, шалтер 11 или 12.  Не постоји посебан формулар за овај, измењени, буџет. Од овог правила су изузете  организације којима је у целости одобрен пројекат.

О сваком пристиглом приговору,  предложеној измени буџета и активности у пројекту , комисија ће одлучивати у роковима који неће бити дужи од 15 дана од дана њиховог пријема.

                                                                   Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација