ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ ВАЗДУХА

Градско веће - 131. седница
Градско веће - 131. седница

Градско веће – 131. седница

Данас, на 131. седници,  чланови Градског већа утврдили су Програм контроле ваздуха на територији града Сомбора у 2018/2019. години који ће на сагласност бити достављен Министарству заштите животне средине.

Веће је усвојило и Правилник о другим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији  радних места у Градској управи. Према изменама,  у Одељењу за скупштинске и извршне послове уводи се ново радно место – технички послови информисања, док је реорганизација послова због недовољног броја извршилаца извршена у Одељењу за друштвене делатности, Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој  и Служби за заједничке послове.

Разлози за измене и допуне Правилника су, како је наведено у образложењу, све мањи број запослених у Градској управи због отказа, пензионисања и смрти, а пријем нових запослених  онемогућен је због забране запошљавања на неодређено време, док су запошљавања на одређено време ограничена.

Веће је прихватило предлог Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете проузроковане од стране напуштених животиња. Комисија је одлучила о 35 захтева и то тако да је један захтев одбила, а усвојила захтев  осам малолетних особа којима ће се исплатити накнада у износу од по 50.000,00 динара. Усвојена су и 22 захтева за накнаду за нематеријалну штету у износу од 25.000,00 динара, три захтева за накнаду  материјалне  штете у износу од по  50.000,00 динара по захтеву и за један захтев одобрена је накнада у износу од 11.460,00 динара. Укупно, на име штете коју су причиниле напуштене животиње по наведеним захтевима, биће исплаћено  1.111.460,00 динара.

Градско веће је усвојило финансијски план за манифестацију „Ликовна јесен“ у укупном износу од два милиона динара. Манифестацију организује Културни центар „Лаза Костић“ у периоду од 28. септембра до 22. октобра 2018. године.

У просторијама Градског музеја биће  поставка савремене уметности, у Галерији КЦ „Лаза Костић“   поставка из колекције Новосађанина Ђуре Поповића, док ће радови младих уметника бити изложени на Тргу уметности.

Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу