ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА „АВРАМ МРАЗОВИЋ“ ДОСТАВЉАЈУ СЕ ДО 15. ОКТОБРА

Комисија за доделу признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања са територије града Сомбора, расписала је конкурс за доделу наведеног признања.

Конкурс је отворен од 17. септембра до 15. октобра 2018. године, а пријаве могу подносити основне и средње школе и предшколска установа за васпитаче, наставнике и професоре из своје установе и то на основу предлога надлежног органа предшколске установе, односно наставничких већа основних и средњих школа.

Подносиоци предлога осим пријаве, подносе и образложење о  оствареним  резултатима  у образовно-васпитном раду.

Пријава са образложењем, са назнаком „За конкурс за доделу признања „Аврам Мразовић“, подноси  се  на шалтерима 11 и 12   Градског услужног центра (приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор).

Конкурс је доступан овде.

Послови информисања и односа са јавношћу