ГРАДСКО ВЕЋЕ: ЗА СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 28 МИЛИОНА ДИНАРА

На 44. седници Градског већа усвојен је Локални акциони план за запошљавање (ЛАП) у 2017. години. За спровођење мера ЛАП-а чији је циљ да се  смањи незапосленост,  у буџету Града опредељено је укупно 28.000.000,00 динара. Према ЛАП-у за запошљавање,  за самозапошљавање 38 лица издвојено је шест милиона динара, за субвенције послодавцима за ново запошљавање 23 незапослена лица опредељена су средства у износу од три милиона динара, за обављање стручне праксе у коју би било укључено 20 лица, издвојен је износ од четири милиона динара.  За програм геронто – домаћин издвојено је 15 милиона динара, а у оквиру програма било би ангажовано 35 лица. Током 2017. године спровођењем мера ЛАП-а за запошљавање, посао ће добити 116  лица.

Градско веће је донело и закључак о учешћу Града Сомбора у позиву Програма Interreg-IPA CBC Mađarska – Srbija за период 2014-2020.  Према закључку Већа, локална самоуправа ће финансијски подржати три пројекта,  уколико буду одобрени за финансирање у оквиру наведеног програма. То су пројекти: „Изградња и пројектовање пута Сомбор – Баја II“, „Развој женског предузетништва у руралним подручјима“ и „Успостављање иновативних центара у циљу развоја пољопривреде“.

Градско веће је на 44. седници, одржаној 30. јануара, прихватило предлог Комисије за доделу повеље и награде и Повељу града Сомбора доделило професору гитаре у Музичкој школи „Петар Коњовић“ др Мирославу Стојисављевићу, као признање за достигнућа за 2016. годину.

Градско веће је утврдило и са  8.945.000,00 динара подржало програме које реализује Спортски савез града Сомбора.

Градско веће ће, у складу са закључцима су усвојеним на седници, финансијски подржати одржавање Мини гитаријде,  у Сомбору, издавање књиге „Шокачка народна ношња у Бачком Моноштору од половине деветнаестог века до дана“, као и издавање фото монографије о Риђици.

На седници је одлучено и од другим питањима из делокруга рада Већа.