феб 07

ГРАДСКО ВЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛУ“ ДОДЕЛИЛО ПОСЛОВЕ НА ОДРЖАВАЊУ ФОНТАНА И ЧЕСМИ, СПОМЕНИКА, УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА И ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА…

Градско веће – 103. седница

На 103. седници, одржаној 06. фебруара 2018. године,  Градско веће је прихватило информацију и извештај Државне ревизорске институције о извршеној екстерној ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна и правилности пословања буџета града Сомбора за 2016. годину, о чему ће се изјаснити и одборници Скупштине града Сомбора.

Веће је Јавном комуналном предузећу „Зеленило“ доделило послове на одржавању фонтана и чесми, послове одржавања споменика знаменитих личности, послове  на одржавању улице Краља Петра Првог у зимском периоду у 2018. години. Одлуком Већа, ЈКП „Зеленило“ ће одржавати  урбани мобилијар и дечја игралишта, те јавне зелене површине у граду и селима  у 2018. години. Укупна вредност наведених послова,  које ће радници „Зеленила“ обавити током године,  износи 93.000.000,00 динара.

Градско веће је, на 103. седници, прихватило и Програм рада Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ на пословима одржавања чистоће на јавним површинама за 2018. годину и одобрило закључење уговора о наведеним пословима у укупној вредности од 27.997.967,08 динара.

Градско веће је усвојило Локални акциони план запошљавања у 2018. години, према којем је за реализацију мера активне политике запошљавања у буџету града Сомбора планиран износ од 17.800.000,00 динара, што ће омогућити запошљавање 162 незапослена лица.

 Према речима Саве Дојића, члана Градског већа за област финансија и привреде, локална самоуправа ће за додатна средства конкурисати и код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Градско веће је прихватило информацију о уговору о закупу одмаралишта „Пионир“ у Крањској Гори који су закључили ЈКП „Простор“ Сомбор и „Меплас ТНТ“ доо Крањска Гора. Уговор је закључен на рок од пет година, почев од 02. новембра 2017. године. „Меплас ТНТ“ ће у наведеном периоду у сомборском одмаралишту моћи обављати искључиво угоститељску делатност, а на име закупнине месечно ће на девизни рачун буџета града Сомбора плаћати износ од 3.640,00 евра без ПДВ-а.

Уговором је регулисано да 60 дана у току године, 30 дана у току маја и 30 дана крајем септембра и почетком  октобра,  одмаралиште за своје потребе користи град Сомбор као власник. У складу са наведеним,  Градско веће је наложило Одељењу за образовање и Одељењу за друштвене делатности да покрену активности ради упућивања деце и других заинтересованих субјеката за одлазак у Крањску Гору, у Словенији.

Градско веће је одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свога рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација