феб 07

СИВА ЕКОНОМИЈА ГУБИ КАДА СЕ УДРУЖЕ ГРАЂАНИ, ОПШТИНЕ/ГРАДОВИ И ЗАТО: „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2018“

Сива економија губи – грађани и општине добијају

Ради  реализације мера Националног програма за сузбијање сиве економије, Влада Републике Србије је 2017. и  2018. годину прогласила годинама борбе против сиве економије.

С  обзиром да је 2017. године,  Наградна игра  „Узми рачун и победи“, прихваћена од великог броја грађана, Влада Србије и ове године организује наградну игру под истим називом.

Наградна игра „Узми рачун и победи 2018“ почела је 1. фебруара 2018. године и трајаће најдуже 30 дана.

Пунолетни грађани који желе да учествују у наградној игри, потребно је да прикупе десет фискалних рачуна или десет потврда за плаћање картицом, минималне вредности од 100 динара, и доставе их  приређивачу наградне игре.

Рачуни или тзв. слипови, достављају се у обичним  ковертама и попуњавају тако што ће учесници  на предњој страни коверте  написати „Узми рачун и победи 2018“, а на полеђини коверте читко  навести, име и презиме, адресу пребивалишта (боравишта) из личних докумената и контакт телефон.

Учесници наградне игре не плаћају поштанску услугу слања коверти.

Закључак Владе Републике Србије о приређивању Наградне игре  „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2018“ доступан је овде.

УЧЕШЋЕ ГРАДОВА У НАГРАДНОЈ ИГРИ

У Наградној игри, у оквиру кампање „Подизање свести грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије и мотивацији за поштовање процеса“ учествоваће градови, градске општине и општине у Републици Србији.

Учешће градова у Наградној игри организује Министарство државне управе и локалне самоуправе које ће наградити девет најуспешнијих градова, градских општина и општина са чије територије пристигне највише фискалних рачуна или „слип“ исечака. Средства која градови добију на име награде  биће утрошена на опремање или обнову објеката и простора од јавног значаја, по избору грађана.

Опширнија  информација (Закључак Владе Србије) о учешћу градова у Наградној игри „Узми рачун и победи 2018“ доступна је овде.

САМО АКО УЧЕСТВУЈЕМО МОЖЕМО ОЧЕКИВАТИ НАГРАДУ, КАКО ЗА НАС, ТАКО И ЗА ГРАД!

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација